Open Access Journals at HiOA


OJS - publiseringsplattform for Open Access-tidsskrifter

Læringssenter og bibliotek tilbyr en publiseringsløsning for vitenskapelige Open Access tidsskrifter utgitt ved HiOA. Vi ønsker å gjøre terskelen lavere for å starte et eget tidsskrift, og vil tilby den tekniske løsningen og kompetansen som trengs for å publisere et tidsskrift.

Ønsker du å utgi ditt eget tidsskrift, ta kontakt med oss på ojs@hioa.no

Alle våre tidsskrifter er publisert med en CC-BY lisens, gratis å lese og publisere i, og innsending av manuskripter er åpent for alle.Tidsskriftside: topplogo

FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and Practice

FORMakademisk

FORMakademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk

        Følg oss på facebook.    Det er ikke nødvendig å logge seg inn for å lese FORMakademisk.

Tidsskriftside: topplogo

InFormation - Nordic Journal of Art and Research

InFormation er et tverrfaglig, fagfellevurdert tidsskrift for kunst og forskning. Tidsskriftets mål er å spre kunnskap og erfaring fra forskning og utviklingsprosjekter innen kunstnerisk praksis og refleksjon, kunstutdanning, kunst- og kulturteori og relaterte områder.

NJCIE

Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE)

Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) seeks to analyze educational discourse, policy and practice across disciplines and their implications for teaching and learning. The journal investigates these topics through an interdisciplinary lens focusing on new insights and fostering critical debate about the role of education in diverse societies. NJCIE is concerned with issues of human rights, democracy, social justice, and stresses the interplay of local, national, regional and global contexts shaping education. The ways in which local understandings can bring to light the trends, effects and influences that exist in different contexts globally highlight the general understanding of Comparative and International Education in NJCIE.

Tidsskriftside: topplogo

Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning

Nordisk Barnehageforskning (NBF) er et akademisk forum for publisering av vitenskapelig dokumentasjon av barnehagefaglig forsknings- og utviklingsarbeid. Tidsskriftet gir ut vitenskapelige artikler og essays på skandinaviske språk (norsk, svensk og dansk) og engelsk. Norsk er redaksjonsspråk.

Tidsskriftside: topplogo

Professions and Professionalism

Professions and Professionalism (P&P) is an open-access journal that invites research-based empirical, theoretical or synoptic articles focusing on traditional professions as well as other knowledge based occupational groups approached from any perspective or discipline.

Radiography Open

Radiography Open

Radiography Open er et åpent fagtidsskrift som ønsker original-artikler, review-artikler og case studies velkommen. I tillegg vil tidsskriftet publisere faste serier som bidrag til kunnskapsbasert praksis.
Tidsskriftside: topplogo

Reconceptualizing Educational Research Methodology

Reconceptualizing Educational Research Methodology (RERM) is an internationally refereed journal for researchers and practitioners investigating, tracing and theorizing practices, documentations and politics in education.

Scandinavian Journal of Vocations in Development

Scandinavian Journal of Vocations in Development (Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling)

The "Scandinavian Journal of Vocations in Development (SJVD)” er et fagfellevurdert Open Access tidsskrift  for yrkesrelevant utdanning til yrker og profesjoner under motto: ”Yrkesfag utvikles i fellesskap”. Tidsskriftet har rutiner for ekstern dobbelblind fagfellevurdering.

Tidsskriftside: topplogo

Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap

TECHNE SERIEN har inrättats för publicering av forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap. Serien publiserar forskning på engelska och nordiska språk. TECHNE SERIEN har getts ut sedan 1996, från och med december 2011 övergick serien till elektronisk publicering.Techne serien vill uppmuntra till forskningsartiklar utifrån olika perspektiv; teoretiska, metodologiska och empiriska forskningsområden med inriktning på olika aspekter inom utbildning och lärande inom slöjdfältet.

Artiklarna som publiceras i Techne serien genomgår en "blind review" process och håller därmed hög vetenskaplig standard. Techne serien fyller kraven för nivå 1 i "Publikationsforum (JUFO)" som upprätthålls av Vetenskapliga samfundens delegation. För mer info klicka här.

Tidsskriftet Arkiv

Tidsskriftet Arkiv

Tidsskriftet Arkiv har som formål å styrke den vitskaplege tilnærminga til arkivfaget og skal vere ein uavhengig arena for fagleg utvikling og debatt. Tidsskriftet publiserer fagfellevurdert artiklar og fagartiklar utan fagfellevurdering, debattinnlegg og redaksjonelle kommentarar. Det er kostnadsfritt for forfattere å publisere i Tidsskriftet Arkiv.

Tidsskrift for Ungdomsforskning

Tidsskrift for ungdomsforskning

Tidsskrift for ungdomsforskning publiserer forskningsbaserte artikler hvor ungdom er tema. Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1.