Ny EU-forordning om digitale signaturer

  • Herbørn Andresen Høgskolen i Oslo og Akershus

Sammendrag

EU har vedtatt en ny forordning, nr. 910/2014, om digitale signaturer. En grunn til at den nye forordningen bør være av særlig interesse for arkivarer, er artikkel 34 om langtidsbevaring av kvalifiserte elektroniske signaturer.

Her følger en kort presentasjon av hovedinnholdet, og noen betraktninger om hva man kan utlede av regler om en tillitstjeneste for langtidsbevaring av kvalifiserte, digitale signaturer i den nye forordningen. Det som i første omgang er viktigst å merke seg, er at kravene til tjenester for langtidsbevaring av signaturer ikke er komplette, de vil bli nærmere utdypet i en kommende sekundærlovgivning til forordningen.

Forfatterbiografi

Herbørn Andresen, Høgskolen i Oslo og Akershus

Herbjørn Andresen er førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag. Han har en Ph.d. fra Universitetet i Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, 2010. Seniorrådgiver i Riksarkivet, interimsorganisasjonen Norsk helsearkiv, 2011-2014. Har tidligere arbeidet i Kværner Engineering, Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Rikstrygdeverket.

Publisert
2014-11-26
Hvordan referere
Andresen, H. (2014). Ny EU-forordning om digitale signaturer. Tidsskriftet Arkiv, 5. https://doi.org/10.7577/ta.1186
Seksjon
Fagartikkel