Arkivformidlingens hvordan og hvorfor

  • Leiv Bjelland Høgskolen i Oslo og Akershus

Sammendrag

Bokanmeldelse av #arkividag – relevans, medvirkning, dialog

Forfatterbiografi

Leiv Bjelland, Høgskolen i Oslo og Akershus
Leiv Bjelland arbeider som høgskolelektor ved Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Publisert
2016-06-20
Hvordan referere
Bjelland, L. (2016). Arkivformidlingens hvordan og hvorfor. Tidsskriftet Arkiv, 7. https://doi.org/10.7577/ta.1741
Seksjon
Bokmelding