http://dx.doi.org/10.7577/ta.2602

Noark-standarden sett i lys av åpen forvaltning og tilgang til offentlig informasjon

Olav Hagen Sataslåtten

Sammendrag

Dette er en norsk oversettelse av artikkelen The Norwegian Noark model requirements for EDRMS in the context of open government and access to governmental information.

Emneord (Nøkkelord)

noark, elektroniske arkivsystem, åpen forvaltning

Fulltekst:

PDF


Copyright (c) 2018 Olav Hagen Sataslåtten

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.