Noark-standarden sett i lys av åpen forvaltning og tilgang til offentlig informasjon

  • Olav Hagen Sataslåtten
Emneord (Nøkkelord): noark, elektroniske arkivsystem, åpen forvaltning

Sammendrag

Dette er en norsk oversettelse av artikkelen The Norwegian Noark model requirements for EDRMS in the context of open government and access to governmental information.
Publisert
2018-01-16
Hvordan referere
Hagen Sataslåtten, O. (2018). Noark-standarden sett i lys av åpen forvaltning og tilgang til offentlig informasjon. Tidsskriftet Arkiv, 8(2). https://doi.org/10.7577/ta.2602
Seksjon
Fagartikkel