[1]
Larsen, C. 2014. Den danske kommunal- og strukturreform 2007. Rigsarkivets erfaringer fra kommunesammenlægningen i Danmark. Tidsskriftet Arkiv. 5, (nov. 2014). DOI:https://doi.org/10.7577/ta.1077.