[1]
Andresen, H. 2014. Ny EU-forordning om digitale signaturer. Tidsskriftet Arkiv. 5, (nov. 2014). DOI:https://doi.org/10.7577/ta.1186.