(1)
Larsen, C. Den danske kommunal- og strukturreform 2007. Rigsarkivets erfaringer fra kommunesammenlægningen i Danmark. TA 2014, 5.