(1)
Christensen, C. Bevaring, formidling, interaksjon. Refleksjoner rundt arkivet som levende hus. TA 2017, 8.