(1)
Bould, M. Elektronisk dokumentasjonsforvaltning – i teori og praksis Den første moderne læreboken på feltet som foreligger på et nordisk språk. TA 2017, 8.