Larsen, C. (2014). Den danske kommunal- og strukturreform 2007. Rigsarkivets erfaringer fra kommunesammenlægningen i Danmark. Tidsskriftet Arkiv, 5. https://doi.org/10.7577/ta.1077