Andresen, H. (2014). Ny EU-forordning om digitale signaturer. Tidsskriftet Arkiv, 5. https://doi.org/10.7577/ta.1186