CHRISTENSEN, C. Bevaring, formidling, interaksjon. Refleksjoner rundt arkivet som levende hus. Tidsskriftet Arkiv, v. 8, n. 2, 11 mai 2017.