HAGEN SATASLÅTTEN, O. Noark-standarden sett i lys av åpen forvaltning og tilgang til offentlig informasjon. Tidsskriftet Arkiv, v. 8, n. 2, 16 jan. 2018.