Larsen, Christian. 2014. «Den danske kommunal- og strukturreform 2007. Rigsarkivets erfaringer fra kommunesammenlægningen i Danmark». Tidsskriftet Arkiv 5 (november). https://doi.org/10.7577/ta.1077.