Andresen, Herbørn. 2014. «Ny EU-forordning om digitale signaturer». Tidsskriftet Arkiv 5 (november). https://doi.org/10.7577/ta.1186.