Larsen, C. (2014) «Den danske kommunal- og strukturreform 2007. Rigsarkivets erfaringer fra kommunesammenlægningen i Danmark», Tidsskriftet Arkiv, 50. doi: 10.7577/ta.1077.