[1]
C. Larsen, «Den danske kommunal- og strukturreform 2007. Rigsarkivets erfaringer fra kommunesammenlægningen i Danmark», TA, bd. 5, nov. 2014.