Larsen, C. «Den danske kommunal- og strukturreform 2007. Rigsarkivets erfaringer fra kommunesammenlægningen i Danmark». Tidsskriftet Arkiv, Bd. 5, november 2014, doi:10.7577/ta.1077.