1.
Andresen H. Ny EU-forordning om digitale signaturer. TA [Internett]. 26. november 2014 [sitert 15. august 2020];50. Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/arkiv/article/view/1186