1.
Bould M, Bjerkelien J. ISO 30300 Information & documentation – Management system for records på norsk – en ny start. TA [Internett]. 30. januar 2015 [sitert 10. august 2020];60. Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/arkiv/article/view/1315