Tidsskriftet Arkiv

Tidsskriftet Arkiv har som formål å styrke den vitskaplege tilnærminga til arkivfaget og skal vere ein uavhengig arena for fagleg utvikling og debatt. Tidsskriftet publiserer fagfellevurdert artiklar og fagartiklar utan fagfellevurdering, debattinnlegg og redaksjonelle kommentarar. Det er kostnadsfritt for forfattere å publisere i Tidsskriftet Arkiv.

Oppslagstavle

 
Ingen oppslag er publisert.
 
Flere oppslag ...

Vol 8, Nr 2

Innholdsfortegnelse

Fagartikkel

Olav Hagen Sataslåtten
PDF
Olav Hagen Sataslåtten
PDF
Camilla Christensen
PDF

Bokmelding

Martin Bould
PDF