[1]
Rønning Balsvik, R. 2015. Temaet folkemord i forfatterskapet til Tore Linné Eriksen. FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and Practice. 2, 2 (Oct. 2015). DOI:https://doi.org/10.7577/fleks.1494.