[1]
Sjöberg, M. 2015. Har världshistorien ett kön? Familj och släkt i världspolitikens mitt. FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and Practice. 2, 2 (Oct. 2015). DOI:https://doi.org/10.7577/fleks.1497.