[1]
Linné Eriksen, T. 2015. Folkemordstudier: Sammenlikninger, sammenhenger og samme prosesser: Kommentar til Randi Rønning Balsvik. FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and Practice. 2, 2 (Oct. 2015). DOI:https://doi.org/10.7577/fleks.1499.