(1)
Rønning Balsvik, R. Temaet folkemord i forfatterskapet til Tore Linné Eriksen. FLEKS 2015, 2.