(1)
Sjöberg, M. Har världshistorien ett kön? Familj och släkt i världspolitikens mitt. FLEKS 2015, 2.