(1)
Olsen, T. A.; Andreassen, B.-O. ”Urfolk” og ”mangfold” i skolens læreplaner. FLEKS 2018, 5.