Johnsen, ├ůse. (2015). Rettstolking og rettssikkerhet i et norsk perspektiv. FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and Practice, 2(1). https://doi.org/10.7577/fleks.1291