Nordhaug, K. (2015). Tore Linné Eriksen og de store utviklingsspørsmålene. FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and Practice, 2(2). https://doi.org/10.7577/fleks.1493