Rønning Balsvik, R. (2015). Temaet folkemord i forfatterskapet til Tore Linné Eriksen. FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and Practice, 2(2). https://doi.org/10.7577/fleks.1494