Sjöberg, M. (2015). Har världshistorien ett kön? Familj och släkt i världspolitikens mitt. FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and Practice, 2(2). https://doi.org/10.7577/fleks.1497