SJÖBERG, M. Har världshistorien ett kön? Familj och släkt i världspolitikens mitt. FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and Practice, v. 2, n. 2, 15 Oct. 2015.