Johnsen, Åse. 2015. “Rettstolking og rettssikkerhet i et norsk perspektiv”. FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and Practice 2 (1). https://doi.org/10.7577/fleks.1291.