Rønning Balsvik, Randi. 2015. “Temaet folkemord i forfatterskapet til Tore Linné Eriksen”. FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and Practice 2 (2). https://doi.org/10.7577/fleks.1494.