Sjöberg, Maria. 2015. “Har världshistorien ett kön? Familj och släkt i världspolitikens mitt”. FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and Practice 2 (2). https://doi.org/10.7577/fleks.1497.