Linné Eriksen, Tore. 2015. “Folkemordstudier: Sammenlikninger, sammenhenger og samme prosesser: Kommentar til Randi Rønning Balsvik”. FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and Practice 2 (2). https://doi.org/10.7577/fleks.1499.