Ahmad Frostad, Terje. 2014. “Religion som utfordring i et multikulturelt samfunn”. FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and Practice 1 (1). https://doi.org/10.7577/fleks.848.