Johnsen, Åse (2015) “Rettstolking og rettssikkerhet i et norsk perspektiv”, FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and Practice, 2(1). doi: 10.7577/fleks.1291.