Nordhaug, K. (2015) “Tore Linné Eriksen og de store utviklingsspørsmålene”, FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and Practice, 2(2). doi: 10.7577/fleks.1493.