Sjöberg, M. (2015) “Har världshistorien ett kön? Familj och släkt i världspolitikens mitt”, FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and Practice, 2(2). doi: 10.7577/fleks.1497.