[1]
Åse Johnsen, “Rettstolking og rettssikkerhet i et norsk perspektiv”, FLEKS, vol. 2, no. 1, Jan. 2015.