[1]
M. Sjöberg, “Har världshistorien ett kön? Familj och släkt i världspolitikens mitt”, FLEKS, vol. 2, no. 2, Oct. 2015.