Johnsen, Åse. “Rettstolking og rettssikkerhet i et norsk perspektiv”. FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and Practice, Vol. 2, no. 1, Jan. 2015, doi:10.7577/fleks.1291.