Sjöberg, M. “Har världshistorien ett kön? Familj och släkt i världspolitikens mitt”. FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and Practice, Vol. 2, no. 2, Oct. 2015, doi:10.7577/fleks.1497.