Personer

Redaksjonsråd

Cheryl Akner-Koler, Professor, Konstfack

Theodor Barth, Førsteamanuensis, KHiO

Tone Bratteteig, PhD, Førsteamanuensis, UiO

Kirsti Bræin, Professor, KHiO


Gunnar Danbolt, Professor, UiB

Håkan Edeholt, Dr. Professor AHO, Sverige

Per Farstad, Professor / Professor II, HiG, Norge

Per Galle, Lektor, Kunstakademiets Designskole, Danmark

Nils Gilje, Professor, UiB


Professor Gudrun Helgadottir, professor, Holar University College, Island

Cathrine Hansen, Professor, HiOA

Michael Ulrich Hensel, Professor, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Norge

Erling Dokk Holm, Førsteamanuensis/ dekan Markedshøgskolen

Kjell S. Johannessen, Professor, UiB

Fil.Dr., Professor Marléne Johansson, --Göteborgs universitet, Sverige (GU, HDK). --Høgskolen i Sørøst Norge (HSN, EFL) / Høgskolen i Telemark, Norge (HiT, EFL). --Åbo Akademi, Finland (ÅA, PF, Vasa).

Lars Lindström, Professor, UiStockholm

Ole Lund, PhD, Dosent, University of Reading, UK

Oddvar Løkse, Professor, AHO

Ella Melbye, Førsteamanuensis, HiT

Jan Michl, Dr. Professor AHO

Liv Mjelde, Professor, HIAK

Andrew Morrison, Professor, AHO

Fredrik Nilsson, Professor, Chalmers, Sverige

Christina Nygren-Landgärds, Professor, Åbo AkademiMaziar Raein, Førsteamanuensis og studieleder MA design, KHiO

Inger Lise Saglie, Professor, UMB


Astrid Skjerven, Professor, Institutt for produktdesign, Fakultet for teknologi, kunst og design, Høgskolen i Oslo og Akershus, Norge


Oddrun Sæter, Professor, HiO

Ellen Sæthre-McGuirk, PhD, Førsteamanuensis Universitetet i Nordland

Mikkel Bjørset Tin, Professor, HiT

Bjørg Tronshart, Førsteamanuensis, HiBergen

Dave Vikøren, Professor, KHiB

Trond Are Øritsland, PhD Førsteamanuensis, NTNU