http://dx.doi.org/10.7577/formakademisk.107

FORMakademisk med fortløpende publisering

Janne Beate Reitan

Sammendrag

Ved slutten av 3. årgang for FORMakademisk går vi nå et skritt videre når det gjelder å utnytte fordelene ved digital publisering. I forrige temanummer, Research by Design, publiserte vi artikler hvor videoer var integrert i teksten som illustrasjoner. I dette nummeret benytter vi muligheten til å publisere artiklene kontinuerlig. Dette gjør at tiden fra innsending, via fagfellevurdering til publisering av artikkel blir kortet ned. Forfatterne jobber i ulikt tempo, og nå slipper forfatterne å vente på at et visst antall artikler som utgjør et nummer er klare samtidig. Denne utgaven av FORMakademisk er et åpent nummer, som vil speile noe av bredden innen forskningsfeltet design og designdidaktikk.

Fulltekst:

PDF


Copyright (c) 2010 Janne Beate Reitan

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.