Baseskoler. En kritisk diskursanalyse av teksten Baser fra Rådgivningstjenesten for skoleanlegg

  • Erlend Vinje

Abstract

Denne artikkelen gir innledningsvis en beskrivelse av utviklingen av begrepsbruken knyttet til skoleanlegg med åpne løsninger. Disse skoleanleggene gikk på 1970-tallet under betegnelsen åpen skole her i landet, men blir i dag ofte knyttet til begrepet baseskoler. Artikkelen gjør videre en kritisk diskursanalyse av teksten Baser fra en av Utdanningsdirektoratets inter­nett­sider, som presenteres gjennom den nasjonale rådgivingstjenesten for skoleanlegg. Analysen viser hvordan den aktuelle teksten både er konstituert av, og med på å konstituere en spesiell diskurs som den hegemoniske i konkurranse med en alternativ diskurs i base­skole­debatten. Artikkelen vil også drøfte denne ensidige vektleggingen av den ene av to konkurrer­ende diskurser på bakgrunn av nyere forskning.
Published
2010-11-22
How to Cite
Vinje, E. (2010). Baseskoler. En kritisk diskursanalyse av teksten Baser fra Rådgivningstjenesten for skoleanlegg. FormAkademisk - Research Journal of Design and Design Education, 3(2). https://doi.org/10.7577/formakademisk.108
Section
Articles