Elementer af en fælles designfaglig videnskabsteori

  • Per Galle Danmarks Designskole
Emneord (Nøkkelord): design, forskning, designforskning, videnskabsteori, designfilosofi

Sammendrag

I tilknytning til designfagenes uddannelser til arkitekt, ingeniør eller designer, kombineres forskning og design på nye måder til, hvad man under ét kan kalde designforskning. Designforskningen er endnu ganske ung, og designfagene savner derfor en videnskabsteori, der tager hensyn til deres egenart og bidrager til deres selvforståelse, men som samtidig sikrer en fast forbindelse til forskning i almindelighed. I artiklen udvikles gennem en filosofisk orienteret begrebsanalyse et system af grundbegreber som elementer til en sådan designfaglig videnskabsteori. Begreberne design, forskning og designforskning analyseres, afklares og samordnes i relation til begreber som viden, teori og praksis. Det er samtidig hensigten at foreslå en præcis, men intuitiv fælles terminologi, der kan fremme forståelse og kommunikation på tværs af designfagene, og som de hver især kan bygge videre på til egne formål.

Forfatterbiografi

Per Galle, Danmarks Designskole
(Se venligst URL.)
Publisert
2010-12-30
Hvordan referere
Galle, P. (2010). Elementer af en fælles designfaglig videnskabsteori. FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 3(2). https://doi.org/10.7577/formakademisk.111
Seksjon
Artikler