http://dx.doi.org/10.7577/formakademisk.116

Design og designdidaktikk i fokus

Janne Beate Reitan

Sammendrag

Første utgave av FORMakademisk, det nye forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk, er nå en realitet. Dette er en viktig begivenhet for fagmiljøet, ikke bare i Norge, men for hele Norden. Et akkreditert vitenskapelig tidsskrift med fagfellevurdering er et viktig bidrag i byggingen av design som et eget forskningsfelt, og nå er det her!

Fulltekst:

PDF


Copyright (c) 2008 Janne Beate Reitan

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.