Design og designdidaktikk i fokus

  • Janne Beate Reitan Førsteamanuensis, dr.ing., Høgskolen i Oslo

Sammendrag

Første utgave av FORMakademisk, det nye forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk, er nå en realitet. Dette er en viktig begivenhet for fagmiljøet, ikke bare i Norge, men for hele Norden. Et akkreditert vitenskapelig tidsskrift med fagfellevurdering er et viktig bidrag i byggingen av design som et eget forskningsfelt, og nå er det her!
Publisert
2008-10-15
Hvordan referere
Reitan, J. B. (2008). Design og designdidaktikk i fokus. FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 1(1). https://doi.org/10.7577/formakademisk.116
Seksjon
Redaksjonelt