http://dx.doi.org/10.7577/formakademisk.124

FORMakademisk med støtte fra Norges forskningsråd

Janne Beate Reitan

Sammendrag

Det var med stor glede redaksjonen mottok meldingen fra Norges forskningsråd om at FORMakademisk var innvilget produksjonsstøtte for Open-Access-tidsskrift for 2011. Det er første gang forskningsrådet gir publiseringsstøtte til nettbaserte tidsskrift, og vi ser på dette som en stor anerkjennelse for FORMakademisk.

Emneord (Nøkkelord)

Arkitektur- og designteori

Fulltekst:

PDF


Copyright (c) 2011 Janne Beate Reitan

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.